SPADEK ADWOKAT LUBLINKANCELARIA ADWOKACKA
dr Aneta SośnickaSPADEK ADWOKAT LUBLIN
dr Aneta Sośnicka

PRAWO SPADKOWE


KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat dr Anety Sośnickiej udziela pomocy prawnej w sprawach spadkowych.
Prawo spadkowe to gałąź prawa, z którą każdy z nas wcześniej lub później styka się osobiście. Po śmierci osoby najbliższej, nie myślimy zazwyczaj o kwestiach związanych z dziedziczeniem, odkładając stwierdzenie nabycia spadku na późniejszy okres. Nie zawsze jest to słuszne posunięcie, ponieważ spadek to nie tylko aktywa (oszczędności pieniężne, nieruchomości, wartościowe przedmioty), ale również zobowiązania i długi (niespłacone pożyczki i kredyty, zaległości podatkowe i inne zobowiązania zmarłego). Spadkobierca powinien więc bez zbędnej zwłoki podjąć decyzję o tym, czy przyjąć spadek, czy też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o odrzuceniu spadku spadkobierca może złożyć przed sądem albo przed notariuszem – również przez pełnomocnika będącego adwokatem. W tej kwestii warto skontaktować się z dobrym adwokatem, który zajmuje się sprawami spadkowymi.

ADWOKAT dr Aneta Sośnicka udziela Klientom porad prawnych w zakresie prawa spadkowego, jak również sporządza wnioski, pozwy oraz pisma procesowe w sprawach spadkowych. Reprezentuje także Klientów na etapie spraw sądowych.

ADWOKAT dr Aneta Sośnicka z Lublina świadczy pomoc prawną osobom chcącym uregulować sytuację majątkową po swojej śmierci, tj. spadkodawcom, jak również spadkobiercom.

Zagadnienia spraw spadkowych, jakie występują przed śmiercią, a Klienci chcieliby je omówić z adwokatem, to m.in.:
- skutki, jakie wywołuje śmierć w zakresie majątku,
- wybór formy testamentu oraz sposób jego spisania, a następnie możliwości zmiany testamentu i odwołania testamentu,
- krąg spadkobierców ustawowych,
- kwestie zapisu windykacyjnego,
- zagadnienia związane z wydziedziczeniem,
- skutki darowizny oraz zawarcia umowy dożywocia w kontekście późniejszego dziedziczenia.

Po śmierci spadkodawcy, w zależności od potrzeb Klientów, KANCELARIA ADWOKACKA, zajmuje się sprawami o:
- stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy – dziedziczenie ustawowe,
- stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu – dziedziczenie testamentowe,
- dział spadku,
- sądowy dział spadku na zgodny wniosek,
- dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
- dział spadku połączony z ustaleniem nierównych udziałów w majątku spadkowym,
- przyjęcie spadku,
- odrzucenie spadku,
- uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
- wystąpienie do Sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka,
- wydziedziczenie,
- dotyczącymi wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku,
- zachowek, dochodzenie zachowku po zmarłym spadkodawcy, 
- zaliczanie darowizn poczynionych za życia spadkodawcy w skład schedy spadkowej,
- spis inwentarza,
- ochronę spadkobierców przed długami spadkowymi,
- ustalenie składu majątku spadkowego oraz jego wartości,
- związanych z uregulowaniem długów spadkowych,
- zmianę postanowienia spadkowego.

Klienci często zastanawiają się, do jakiego Sądu w Lublinie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Sprawy spadkowe należą do właściwości sądów rejonowych. Wniosek należy złożyć do sądu ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy będzie sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Pojawia się również pytanie, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku? Należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy oraz akty stanu cywilnego dotyczące spadkobierców (akt urodzenia, akt małżeństwa).

Na pewno zależy Państwu na tym, żeby Waszą sprawę spadkową poprowadził dobry adwokat z Lublina. Wieloletnia praktyka adwokata pozwoliła mi na zdobycie dużego doświadczenia w prowadzeniu niejednokrotnie trudnych i skomplikowanych spraw z zakresu prawa spadkowego, tak więc z pewnością będę w stanie pomóc także Państwu.


Adwokat od Spraw Karnych z Lublina

SPADEK ADWOKAT LUBLIN
dr Aneta Sośnicka


W 2003 roku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę dydaktyczną w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UMCS w Lublinie. Jednocześnie, zaczęłam odbywać aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz nawiązałam współpracę z Kancelariami Prawniczymi w Lublinie. Uwieńczeniem pracy dydaktycznej było uzyskanie przeze mnie stopnia naukowego – doktora nauk prawnych. Natomiast codzienna praca w Sądach, jak i Kancelariach, utwierdziła mnie w przekonaniu, że swoją przyszłość zawodową chcę łączyć z udzielaniem pomocy prawnej jako adwokat prowadząc własną Kancelarię Adwokacką.

W grudniu 2008 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie i od początku 2009 roku prowadzę nieprzerwanie Kancelarię Adwokacką w Lublinie.
Siedziba mojej Kancelarii Adwokackiej mieści się w centrum Lublina, na ul. Chopina 7/32, blisko Sądów, Prokuratur oraz Urzędu Miasta Lublin.

Poza sprawami z zakresu prawa spadkowego, świadczę pomoc prawną także w innych dziedzinach prawa. Zapraszam Państwa do zapoznania się z zakresem pozostałych usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką ADWOKAT dr Anety Sośnickiej na stronie – LINK

Oprócz pracy w Kancelarii Adwokackiej, prowadzę także BLOG prawny. Zapraszam do jego lektury i śledzenia moich nowych wpisów odnośnie stosowania prawa w praktyce – LINK 

Adwokat dr Aneta Sośnicka to dobry adwokat z Lublina, która świadczy usługi prawne dla swoich Klientów na terenie Lubelszczyzny (LUBLIN, Ryki, Puławy, Zamość, Chełm, Lubartów, Opole Lubelskie, Radzyń Podlaski, Kraśnik, Tomaszów Lubelski), jak i całej Polski.
FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszam do kontaktu - Spadek Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65


KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490

adwokat Lublin, dobry adwokat Lublin, najlepszy adwokat Lublin, skuteczny adwokat Lublin, spadek Lublin, sprawa spadkowa w Lublinie, stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, testament, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, jak zrobić spis inwentarza, długi spadkowe, jak zrobić dział spadku, majątek spadkowy, spadkodawca, spadkobierca, podział spadku, wydziedziczenie, dziedziczenie, zachowek, własnoręczny testament, sprawa cywilna, sprawę spadkową, sprawa spadkowa, wniosek do sądu, jak prowadzić sprawę spadkową, porada prawna online, doświadczonego adwokata, skutecznego adwokata, szukam dobrego adwokata z Lublina, dobrego prawnika, trudna sprawa, jak załatwić sprawę spadkową w sądzie, prawnik Lublin, lubelski adwokat, koszty adwokata, wynagrodzenie adwokata, adwokatów, pomoc prawna, porada prawna, porady prawnej, mecenas, dobry mecenas, radca prawny Lublin, opłata za wniosek, koszty sądowe w sprawie spadkowej, jak skutecznie wydziedziczyć, dożywocie, otwarcie testamentu, poświadczenie dziedziczenia przez notariusza, jak unieważnić testament, ile kosztuje sprawa o dział spadku, podatek od spadku, dobry adwokat od spraw spadkowych, majątek wchodzący w skład spadku,